Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Można zgłosić jeszcze 1200 osób
Zlot ZHP Gdańsk 2018 - Gniazdo Opolskie

Druhu, Druhno!

Niezwykle cieszymy się, że razem z nami będziesz współtworzyć reprezentację Chorągwi Opolskiej ZHP na Zlot ZHP Gdańsk 2018! Przypominamy, że aby się zgłosić, każda drużyna musi spełniać warunki opisane na stronie gniazda (www.gdansk2018.opolska.zhp.pl) - jeśli jednak nie jesteście w stanie stworzyć całej 40-osobowej drużyny (choć do tego gorąco zachęcamy), skorzystajcie z odpowiedniej opcji w formularzu - postaramy się skontaktować ze sobą patrole w podobnej sytuacji :)

W tym formularzu dokonujesz zgłoszenia wyłącznie jednego patrolu. Czynność trzeba powtórzyć dla wszystkich czterech patroli.

W razie pytań/problemów, prosimy o kontakt: kontakt@gdansk2018.opolska.zhp.pl

I pamiętajcie. Przyszłość zaczyna się dziś!


Komenda Gniazda


Zaznacz tak, jeśli patrolowy tego patrolu będzie również drużynowym drużyny zlotowej. Jeśli nie macie pełnej drużyny, to zaznacz "nie". Dla przypomnienia: drużynowy drużyny zlotowej (40-os.) to jeden z patrolowych wybrany w celach organizacyjnych przez drużynę
Wpisz jakie uprawnienia ma patrolowy do bycia wychowawcą - np. stopień instruktorski, kurs wychowawców kolonijnych itp.
Wpisz, jeśli jest inny, niż zgłaszającego
Wybierz taką metodykę, jaki wiek przeważa w zastępie - pamiętaj, że jeśli wskażesz coś innego, niż jest rzeczywiście, będzie to ze stratą dla uczestników - nie zawyżaj więc, ani nie zaniżaj metodki! Postaraj się te żeby cały zastęp był jednolity metodycznie. Jeden patrol może być przypisany tylko do jednej metodyki - i w takim programie będzie uczestniczył, bez możliwości podziałów.
Tu wpisz nazwę swojej drużyny zlotowej (nie patrolu!). Jeśli nie masz jeszcze drużyny, wpisz "POSZUKUJĘ".
Tu załaduj skan/zdjęcie zgody komendanta hufca na udział patrolu w zlocie. Jeśli zgłaszasz całą drużynę, wystarczy, że załadujesz jedną zgodę obejmującą całą drużynę. Wzór zgody na www.gdansk2018.opolska.zhp.pl
Przyjmuję do wiadomości, że z niniejszym zgłoszeniem wiąże się obowiązek zapłaty za wszystkich zgłaszanych uczestników zgodnie z kalendarzem wpłat umieszczonym na www.gdansk2018.opolska.zhp.pl. Ponadto przyjmuję do wiadomości i akceptuję regulamin znajdujący się na ww. stronie internetowej. Oświadczam, że miałem/am możliwość zapoznania się ze wspomnianym kalendarzem wpłat i regulaminem przed dokonaniem niniejszego zgłoszenia.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony /a o dodanie danych uczestników.

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl